Regija povijesti. Dom inspiracije.

Povijesna važnost destinacije u nacionalnom i europskom smislu očituje se u jedinstvenom (vojnom) utvrđenom gradu oblika šesterokrake zvijezde – Karlovcu, u arhitektonskoj i kulturnoj ostavštini plemića Zrinskih i Frankopana u povijesnim gradovima – magičnom Starom gradu Ozlju, Ribniku i tajnovitom Dubovcu, u svetištima franjevaca u Karlovcu i pavlina u Sveticama, vojnom kompleksu na Turnju, kamenoj palači – hidroelektrani Munjari.

Prostori koji su inspirirali velikog Nikolu Teslu, Ivana Mažuranića, Slavu Raškaj, Vjekoslava Karasa, Ivana Belostenca i ostale velikane čija su djela ostavila neizbrisiv trag na poimanje svijeta i danas su jednako inspirativna i čekaju vas. Pozivaju vas da ih ili samo posjetite i doživite ili pak da vas potaknu na nova djela koja će, ako već ne promijene svijet, obogatiti vašu dušu i otvoriti nove puteve kreativnosti.

Kultura
DETALJNIJE
Vojni kompleks Turanj
Galerije i muzeji, Kultura